"A loving heart is the truest wisdom"    

Modern &  Professional Rehabilitering i Thailand, Spanien och Holland  

med Uppföljningsprogram efter hemkomst

vårdplan för beroende av alk/med/nark samt emotionellt/psykologiskt beroende för 

Företagshälsovården, Landsting, Socoialtjänsten, Kriminalvården & Privatpersoner

Välkommen att kontakta oss för presentation!

Bokningar: info@efonix.se eller tel: 0737314083

 Clicka här  in English