REHAB PROGRAM

                                                      

Oskar Arnorson Vårdplanering

Oskar är känd för sitt sökande och studerande av alternativa medoder inom vård av drogberoende.

Det betyder inte att uteslutning av vanliga läkemedel.

Läkare och ibland en psykiater medicinerar i akutsituation i början av nedtrappning och sedan tar alternativa metoder som Vitamin Program över om allt går som planerad.

Oskar har otaliga exempel av riktigt bra resultat hos människor som  tidigare prövat alla tänkbara vårdmetoder, men utan resultat. 

Oskar har föreläst om både vanlig beroendebehandling och trauma-terapi runt om i Skandinavien sedan 1988 och gör fortfaraande.

 

Rehab mot kemiskt beroende/trauma och uppföljning

Detta EFÖNIX Rehab Program och Vitamin Program bygger på två viktiga delar. Dr. Peter Breggin Psykiater om hur man hanterar rehabilitering av missbrukare. Den senare delen är Vitamin Program som bygger på håranalys som används som uppföljning.  

Exempel är psykofarmaka för en kemiskt beroende människa ofta mycket giftigare en alla kända droger i missbrukskretsar. Missbrukare som varit i kontakt med psykvården minskar sina möjligheter att tillfriskna på grund av ofta onödig och felaktig medicinering. 

"Vetenskapen" är ofta styrd av för mycket vinstintressen och klienten hamnar i ett dilemma i krångligt vårdsystem som kan kosta han eller henne livet. 

Allt för många vittnesmål berättar om samma sak inom missbruksvården i Sverige. Men direkt till det som är viktigast!

Håranlys beskriver exakt vilka mineraler, salter & vitaminer brister i kroppen. "Ibland kan det vara vitaminer och mineraler du aldrig hört pratas om!" säger Oskar efter enormt bra resultat runt om i Skandinavien och runt om i Europa med klienter, mest opiatberoende. 

Många människor  har varit otaliga gånger i någon form vård, men utan förväntat resultat. Där är opiatberoende högst på listan över "misslyckad behandling" av kemiskt beroende människor och det är INTE alltid klientens fel. 

Otaliga exempel finns som inte kommer att bli listade här.  

Ibland är det på grund av brist på "holistiskt" tänkande när det gäller klientens fysiska behov, och vi arbetar utifrån "Icke diagnos" metoder och därför uppnår vi bättre resultat. Respekt för klienten väger ofta tyngre en terapeutens kunskap och det vet vi på EFÖNIX.

För en bra uppföljning har vi tillgång till stort nätverk av  professionella behandlare i många delar av landet och det är en av hemligheten bakom bra resultat.

Vi uppmuntrar klienter att göra en egen bedömning av sin tillfrisknande utveckling och tveka inte att att göra snabba förändringar på egna vårdplanen vid öppenbart behov, ofta i samråd med sin familj.

Målsättningen för alla klienter är alltid att känna sig fri från kemikalier, system och negativa relationer till vad som helst. 

 

oskar@efonix.se